Tattoo Shop Reviews Review Jordan Why Not Zero.1#Review #Giaybongro #Whynot #Zero.1
Chào m?ng các b?n ti?p t?c quay tr? l?i v?i 1 video m?i. Anh em xem xong ??ng quên ?? l?i ý ki?n v? ?ôi giày này nhé. C?m ?n anh em nhi?u^^

Page C&D Sneakers (Chuyên order giày Nike, Adidas,Puma,NB,.. v?i m?c giá ph?i ch?ng):
Anh em mu?n order có th? nh?n tin cho Page nhé

CODE SALES khi mua hàng t?i Kicks Geeks: cdsneakers
(Khi áp d?ng s? ???c FREESHIP cho ??n hàng trên 1 tri?u, NH? S? D?NG NHÉ ^^)
LINK MUA S?N PH?M:
CÁC B?N HOÀN TOÀN CÓ TH? T?I C?A HÀNG HO?C NH?N TIN QUA FACEBOOK VÀ S? D?NG CODE SALES C?A MÌNH.

+ Thi?t b?:
Canon 60D
Lens kit 18-55mm
Tripod Yunteng HD-395V
Iphone 6s
+ Ph?n m?m ch?nh s?a
Adobe Premiere pro 2019
Picarts
Snapseed
Nh?c mà mình s? d?ng:
Dreams-Karud
Tattoo-SONBEAT

Shop Kicks Geeks
Link Facebook:
Link Instagram:
Link Web:
———————————————————————————————
Where you can find me ?

Shop C&D Sneakers
Facebook:
Link fanpage:
Instagram: cuong_nguyenviet_

Toàn b? s?n ph?m mình review ?? là REAL. N?u có b?t k? th?c m?c v? s?n ph?m vui lòng nh?n tin tr?c ti?p ?? kh?c ph?c k?p th?i

+ Vui lòng không ch?i b?y, bình lu?n có v?n hoá
+ Có nhu c?u Order hay mua các dòng sneaker hãy liên h? KICKS GEEKS ?? có th? t? v?n size và giá
+ C&D Sneakers c?ng nh?n order các m?t hàng c?a t?t c? các brand nên anh em có th? nh?n tin v? page trên Facebook nhé
Liên h? qu?ng cáo sneaker:

Gmail: [email protected]

source